ثبت ۵۱۷ هیئت در سامانه بیرق کهگیلویه و بویراحمد

آئین بازگشایی مدارس در کرمان

ثبت ۵۱۷ هیئت در سامانه بیرق کهگیلویه و بویراحمد

مرور خاطرات ۴۰ سال فعالیت هنری اکبر عبدی در «چهل تیکه»

آئین بازگشایی مدارس در کرمان

مرور خاطرات ۴۰ سال فعالیت هنری اکبر عبدی در «چهل تیکه»

تصمیم بازگشایی مدارس ملی است/ کنترل کرونا در پاساژها مطلوب نیست

تصمیم بازگشایی مدارس ملی است/ کنترل کرونا در پاساژها مطلوب نیست

بومی سازی فناوری‌های با ارزبری بالا در دستور کار قرار گرفت

بومی سازی فناوری‌های با ارزبری بالا در دستور کار قرار گرفت