ثبت ۵۱۷ هیئت در سامانه بیرق کهگیلویه و بویراحمد

ثبت ۵۱۷ هیئت در سامانه بیرق کهگیلویه و بویراحمد

آئین بازگشایی مدارس در کرمان

تصمیم بازگشایی مدارس ملی است/ کنترل کرونا در پاساژها مطلوب نیست

مرور خاطرات ۴۰ سال فعالیت هنری اکبر عبدی در «چهل تیکه»

آئین بازگشایی مدارس در کرمان

مرور خاطرات ۴۰ سال فعالیت هنری اکبر عبدی در «چهل تیکه»

بومی سازی فناوری‌های با ارزبری بالا در دستور کار قرار گرفت

تصمیم بازگشایی مدارس ملی است/ کنترل کرونا در پاساژها مطلوب نیست

شرایط پذیرش دانشجوی انتقالی در دندانپزشکی اعلام شد