ساخت موسیقی «خط باریک قرمز» بر اساس کاراکترهای تحت درمان

آهنگساز فیلم مستند داستانی «خط باریک قرمز» می گوید در این فیلم بر اساس کاراکتری‌هایی که در حال درمان هستند و از یک آشفتگی و نابه سامانی به یک سامان نزدیک می‌شوند، موسیقی کار ساخته شده است. نوشته ساخت موسیقی «خط باریک قرمز» بر اساس کاراکترهای تحت درمان اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.